Asasi
Asasi 07 Jul 2019
0
watermark logo

Up next

Hitlers UFO بشقاب پرنده های ساخت هیتلر
07 Jul 2019
Hitlers UFO بشقاب پرنده های ساخت هیتلر
Asasi · 124 Views

کوچهء کاه فروشی کابل

5 Views
In Other

با شنیدن نام کوچه کاه فروشی کابل، تصور می شود که در این کوچه کاه فروخته می شود اما با داخل شدن به این کوچه.<br>در کوچه کاه فروشی کابل تعداد زیاد از پرنده ها بفروش می رسند، اما آیا به پرنده های نایاب و دیگر حیوانات غیر.<br>افغان ها تا هنوز هم از ادویه و تداوی سنتی استفاده می کنند که شکسته بندی از جملهء یکی از این نوع تداوی ها بشمار.

Show more
0 Comments sort Sort By

Up next

Hitlers UFO بشقاب پرنده های ساخت هیتلر
07 Jul 2019
Hitlers UFO بشقاب پرنده های ساخت هیتلر
Asasi · 124 Views